Welkom op CBS de MarsWeijde

Bij CBS de MarsWeijde werken vanuit de missie:

Kindgericht werken – tegemoet komen aan de (ontwikkel)behoefte van ieder kind.

Neem contact op

Het onderwijs staat voor een prachtige uitdaging.

Welluswijs

De MarsWeijde werkt intensief samen met de opvangorganisatie Welluswijs. Vanaf 1 april 2019 zijn we gestart met het vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC). Binnen een IKC wordt voor kinderen gestreefd naar een samenhangend aanbod, dat ook nog eens de hele dag beslaat: Onderwijs en ontspanning, samenleven en leren vinden er plaats. Ook is er aanbod voor 0- tot en met 13 jarigen.

Naar Welluswijs

Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.