Coronavragen

Twijfelt u of uw kind naar school mag met klachten?
Raadpleeg de beslisboom. Hier kunt u de juiste keuze maken.

Ga naar beslisboom

Halen en brengen van kleuters. 

We houden ons aan de 1,5 meter op het schoolplein. We werken in de kleutergroepen met een uitloop. De ouders van de groepen 1/2 mogen hun kinderen tussen 14.20 uur en 14.30 uur ophalen bij de buitendeur van het lokaal. De groep 1/2B van juf Ingrid en juf Evelien gaat gebruik maken van in-/uitgang van voorheen alle kleutergroepen. Zo voorkomen we opstopping/wachtrij bij de zandbak.

De groepen 5 en 6 gaan weer gebruik maken van de in-/uitgang bij de Kern. Op deze manier halen we een groep ouders weg bij het grasveld zodat ze ook daar de 1,5 meter beter kunnen handhaven.

Ouders van de groepen 3 t/m 8 mogen niet op het plein komen en wachten buiten de afrastering.

Binnenkomen leerlingen. 

Alle leerlingen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Zij gaan dan direct naar hun eigen klas toe. Daar wacht de leerkracht op ze en zal om 8.30 uur met de dag beginnen.

Aan het eind van de schooldag, 14.30 uur, op woensdag 12.30 uur lopen de kinderen gewoon naar buiten.

Thuiswerken – afstandsleren.

Voor kinderen die in quarantaine moeten organiseren wij een vorm van afstandsleren. De leerkracht zal dan in overleg met het kind en de ouders een vorm van afstandsleren afspreken zodat het kind (indien het niet ziek is) onderwijs kan krijgen.

Indien een leerkracht in quarantaine moet door een positieve test (bij zichzelf of een gezinslid) dan volgen wij de volgende stappen:

1. Er komt een vervanger (intern of extern)

2. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, dan zoeken wij voor dag 1 een oplossing, dag 2 t/m 5 zijn de kinderen dan vrij en krijgen thuisonderwijs.

3. Mocht het langer duren dan een week en er is dan nog geen vervanger beschikbaar, dan gaan wij groepen om de beurt naar huis sturen, zodat er een leerkracht voor de groep beschikbaar komt. We hopen natuurlijk dat dit scenario niet nodig is, maar het is niet ondenkbaar in de periode die komen gaat.

GSA.

Net als andere jaren organiseren alle groepen een GSA – dit jaar een GSM (M van middag). Het doel is dat kinderen jaarlijks een podiumervaring opdoen en dat er ruimte is voor de verschillende talenten van de kinderen. Door het coronavirus organiseren we de GSM dit jaar onder schooltijd zonder de fysieke aanwezigheid van de ouders. U wordt door middel van videobeelden bij de GSM betrokken. U kunt de GSM bekijken op een willekeurig moment in de week dat de GSM gehouden wordt.

Oudergesprekken. 

Oudergesprekken vinden digitaal plaats.  U zult van de leerkracht een uitnodiging krijgen om via videobellen met elkaar te spreken.

$image['alt']

Wennen nieuwe kleuters. 

Bij kleuters die voor het eerst komen wennen, mag er 1 ouder de eerste keer mee naar binnen. We vragen deze ouder wel een mondkapje te dragen.

Op dit moment worden er geen huisbezoeken gedaan. Deze gesprekken houden we ook digitaal.

Bezoekers. 

Het uitgangspunt is om zo min mogelijk bezoekers te ontvangen in de school. Mocht dit echt niet anders kunnen, dan moet u zich registreren bij de ingang van de school. We stellen het erg op prijs als u een mondkapje draagt.