Oudercommissie

Doelstelling
Het actief bijdragen aan het optimaal functioneren van de school en het bevorderen van de relatie tussen ouders, medezeggenschapsraad en het bevoegd gezag van de school. Een uitdagende taak die veel gezelligheid biedt.

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden. Er wordt ongeveer 1x per maand vergaderd. Bij deze vergadering is ook iemand aanwezig van het schoolteam.

Taakomschrijving

Ondersteuning bieden bij binnen- en buitenschoolse activiteiten die door school worden georganiseerd, maar waarvoor de school van de overheid geen vergoeding ontvangt. U kunt daarbij denken aan:

 • Grote schoolavonden
 • Sinterklaas-, Kerst- en Paasvieringen
 • Avondvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Beheer schoolshirts

Tijdens het uitvoeren van hun ‘taak’ werken de ouders onder verantwoordelijkheid van de directeur van de school.

Ouderbijdrage
Om deze activiteiten, die het naar schoolgaan voor kinderen nog leuker maken, financieel mogelijk te maken vragen we van ouders een financiële bijdrage, de zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar we gaan er wel van uit dat u (indien mogelijk) wilt bijdragen aan de bekostiging van bovengenoemde activiteiten. De oudercommissie int en beheert de ouderbijdrage.
Op school is een “Reglement Ouderbijdrage” aanwezig. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Voor alle andere vragen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudercommissie.
Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u terug in de schoolgids.

Ouderklankbordgroep
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen de ouderklankbordgroep.
De doelstelling van deze klankbordgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijke belang is de ontwikkeling van de kinderen.
2 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de ouderklankbordgroep en de directie. Ruim voor de vergadering worden ouders via de nieuwsbrief uitgenodigd om gespreksonderwerpen aan te leveren. Na de vergadering wordt er in de nieuwsbrief verslag gedaan van hetgeen is besproken.

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met één van de leden van de commissie.

Leden oudercommissie:

 • Gerlien Ekkelenkamp (voorzitter)
 • Linda van Braak (secretaresse)
 • Annet Kuiper (penningmeester)
 • Annemieke Schuurman
 • Rianne Menzo
 • Janet van Dongen
 • Inge Hakkers
 • José Ribberink
 • Tamira Hesselink
 • Mandy van der Velde
 • Lysanne Jonker
 • Linda Makkinga
 • Nienke Venema
 • Ingrid Kampjes (namens het team)